خوب زندگی کن

گاهی زندگی به حدی خوب می شود

که فکر می کنی و با خود می گویی

مشکلی نیست تمام مشکلات حل میشوند.


Image result for ‫عکس در مورد امید به زندگی‬‎

اما گاهی به قدری ناراحت هستی که می خواهی                                                                                

جهان بر روی سرت ویران شود تا دیگر این مشکلات

تو را عذاب ندهند.


اما کمی فکر کن این تویی که این عذاب را

به وجودآورده ای و گرنه زندگی همیشه دلنشین است.


پس خوب زندگی کن مهم نیست تاکجا
[ 1395/05/30 ] [ 00:29 ] [ Negin ]