حس غرور

بازهم گریه هایم  زیر این باران پاییزی احساس غرور می کند.

                                  نسیم دلنشین موهایم را تا سرزمین عشق می برد.

                                                                    و بازهم درختان مرا محرم راز میکنند.


                                                                                                       

                                                                             و این تکرار تکرار استImage result for ‫باران پاییزی‬‎


[ 1395/06/01 ] [ 19:21 ] [ Negin ]