به شرط خدا

گاهی امید

گاهی باور  

گاهی خلاقیت  

و حتی گاهی ایمان   


همه می توانند تو را نجات دهند اما به یک شرط به شرط خدا به شرطی که اگر خدا نباشد نه ایمان، نه امید و نه حتی باوری در دنیا نخواهد بود   خدایا به خاطر تمامی زیبایی هایی که به ما هدیه کردی بی نهایت متشکریم 


Image result for ‫عکس زیبا طبیعت‬‎

[ 1395/06/15 ] [ 21:03 ] [ Negin ]