موسیقی زندگی

Image result for ‫عکس زندگی‬‎               
بی خود در این باتلاق زندگی دست و پا نزن
زندگی همین است پس بپذیر *********

هنگامی که پذیرفتی تلاش کن تا زندگی
همان نباشد و هرروز زیبا و دلنشین تر شود.

*ودرنهایت باورکن موسیقی زندگی همیشه زیباست*

[ 1395/06/15 ] [ 21:15 ] [ Negin ]