یادبگیر...

یادبگیر خوب باشی نه آن طور که مردم از تو انتظار دارند

همان گونه که خودت می خواهی.


یادبگیر دیگران را ببخشی نه به دلیل اینکه مستحق بخشش هستند

بلکه تو مستحق آرامش هستی و دلت مستحق روشنایی و مهر و عشق.


یادبگیر رفیق باشی نه دوست، با تمام احساس رفیقت را دوست بدار

و هیچ گاه در زمان های سختی پشتش را خالی نکن.


یادبگیر با خدا باشی، با تمام وجود به او عشق بورزی و خود را

به دست های توانا و رحمت بی پایانش بسپاری.Image result for ‫عکس طبیعت زیبا‬‎

[ 1395/06/18 ] [ 22:14 ] [ Negin ]