تو خدا را داری

یک نصیحت مجانی برای خود خودت :


1- وقتی چند تا دوست مهربون و وفادار داشته باشی

که همیشه و درهر زمان باهات باشن.


2- اگه یه خانواده ی خوب داشته باشی که مثل کوه

پشتت باشن.


3- و از همه مهمتر اگه باور داشته باشی که خدا همیشه

باتو هستش، همیشه دوستت داره، پای بدی هات میمونه.         


اگه این چیزارو داشته باشی

خیلی خوشبختی

[ 1395/06/22 ] [ 20:30 ] [ Negin ]