خدا به موقع می رسد

Image result for ‫شکوفه‬‎

همین که قادری زیبایی ها را لمس کنی

خدا را حس کنی

و لحظه های بهاری را تجربه کنی،

خوشبختی. پس خدا را شاکر باش

حتی زمانی که غمگین هستی چون

خدا همیشه به موقع می رسد.
[ 1395/06/27 ] [ 21:25 ] [ Negin ]