خدایا کاری کن

خداوندا می دانم که هستی

می دانم که مرا می نگری

و می دانم که همیشه به موقع کاری می کنی

پس منتظرم ، منتظرم که کاری کنی که من زندگی

را با زیبایی ها و زشتی هایش بپذریم . خدایا کاری کن

در برگ گل ها تو را ببینم و تو را شاکر باشم.


Image result for ‫عکس خدا‬‎

[ 1395/07/15 ] [ 21:44 ] [ Negin ]