زندگی شیرین است

زندگی بوی خوش نسترن است
بوی یاسی است که گل کرده به دیوار نگاهِ من و تو
زندگی خاطره است
زندگی خنده یک شاپرک است بر گل ناز
زندگی رقص دل انگیز خطوط لب توست
زندگی شیرین است

برچسب‌ها: نسترن، شاپرک
[ 1395/07/22 ] [ 23:52 ] [ Negin ]