سازدل

زیبــا بنواز ساز دلت را :
بالاترین قدرت اثر گذاری بر کائنـات ؛
هماهنگی با ضرب آهنگ کائنـات است ،
برای او که بزنی ، برای تـــو می رقصــد …
کائنات منتظر تــوست تا برایت به زیبایی برقصد.
ساز تو :
باور توست ، تجسم توست ، شادی توست ، شکر گزاری توست ،
و تمرکز بر تمام زیبایی های پیرامون توست ….

برچسب‌ها: باور، شادی، آهنگ
[ 1395/07/28 ] [ 19:41 ] [ Negin ]