مادربزرگ

یادت هنوز یادم را ترک نکرده است

یاد قصه های شیرین و زیبایت

یاد خنده های زیباتر از گلت

یاد صبوری و عزت نفس بی همتایت

یاد تو همیشه در یادم میماند ای مادربزرگ زیبا تر از گلم

راحت بخواب که ستارگان و آسمان و باران همه در فراق تو گریانند


Image result for ‫متن مرگ مادربزرگ‬‎


[ 1395/08/14 ] [ 00:22 ] [ Negin ]