معجزه خدایی ...

چشمانم را بستم
به هر چه که خواهد شد
چون او به برگشت بنده اش
امیدوار است!!!
و من به آغوش دوباره اش

و به معجزه خدایی…

Photo

برچسب‌ها: معجزه، آغوش
[ 1395/08/25 ] [ 00:22 ] [ Negin ]