پاییز به یغما می رسد

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود
گله ها را بگذار!
ناله ها را بس کن!
روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را…
فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود!
تا بجنبیم تمام است تمام!!
مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت….
یا همین سال جدید!!
باز کم مانده به عید!!
این شتاب عمر است …

من و تو باورمان نیست که نیست…!❣برچسب‌ها: عید، پاییز، روزگار
[ 1395/09/25 ] [ 13:31 ] [ Negin ]