خنده همیشه زیباست

خنده ،
چیزی فراتر از انحنای لب ها به سمت شادی ست
خنده ،
زبان روح آدم هاست
و آدم ها یک روح اند در چندین بدن …
کاش همیشه
به زبان مشترک مان حرف می زدیم …

لطفا "لبخند" بزنید .

[ 1395/10/11 ] [ 13:06 ] [ Negin ]