X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

امید

گاهی بایدبا خیالی
آسوده زندگی کرد
رها ازهرنبردی وشکستی
آموختم که
هیچ دارویی نمیتواند
همچون "اُمید"
آدمی را زنده نگه
داشته باشد!

زندگی بیاوردعشق ببخشد…Photo

[ 1396/10/23 ] [ 21:29 ] [ Negin ]