جهان سوم

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند وطنشان نیست بلکه ابتدا باید
خودشان را نجات دهند ، زیرا بیشتر آنها در اعماق نا آگاهی ها،
توهم دانایی دارند.........!

وینستون چرچیلPhoto

برچسب‌ها: دانایی، نجات، وطن
[ 1397/02/31 ] [ 20:14 ] [ Negin ]