عقیده

عقیده می تواند عقیده من باشد
اما حقیقت نمیتواند حقیقت من باشد

حقیقت متعلق به هیچ کس نیست
برای همین است که همیشه برسر
عقیده می جنگند نه برسر حقیقت....!
Photo

برچسب‌ها: حقیقت، عقیده، جنگ
[ 1397/02/31 ] [ 20:16 ] [ Negin ]